EXIF data

View near Supetarska Draga

Flickr: http://www.flickr.com/photos/paulbart/2928892867/